مقاله عنوان فارسی: ملاصدرا و رویکردهای سه گانه در تعقل (عنوان عربی: الملاصدرا والمناهج الثلاثه للتعقل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۲۱۱ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ملاصدرا و رویکردهای سه گانه در تعقل (عنوان عربی: الملاصدرا والمناهج الثلاثه للتعقل)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ادراک عقلی
مقاله افاضه
مقاله مشاهده
مقاله فنا و اندکاک
مقاله عقل فعال (کلیدواژه عربی: الإدراک العقلی
مقاله الإفاضه
مقاله المشاهده
مقاله الفناء والإندکاک
مقاله العقل الفعال)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخارنوغانی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ادراک عقلی در حکمت متعالیه ملاصدرا با سه رویکرد گوناگون بیان شده است. رویکرد نخست، مشاهده صورت های عقلیه از دور است. آنچه مشاهده می شود مثل نوریه یا عقول فعاله است. رویکرد دوم، افاضه صورت از عقل فعال است. در این رویکرد، نفس انسانی با صورت های معقوله موجود در عقل فعال متحد شده و در پی این اتحاد، صورت های معقوله برای او حاصل می شود. در رویکرد سوم که برای سالک واصل قابل تحقق است، نفس انسانی با اندکاک در ذات الهی و فنای باله به حقیقت امور خواهد رسید و در نتیجه، خلاق صورت ها خواهد بود.
نگارنده در این نوشتار می کوشد تا با بررسی سخنان صدرالمتالهین به تبیین واپسین دیدگاه وی در ادراک عقلی که همان رویکرد سوم است بپردازد. افزون بر این به واکاوی و تبیین دو رویکرد نخست در نظام معرفت شناسانه ملاصدرا و هماهنگی آنها با مبانی حکمت متعالیه نیز خواهد پرداخت.