مقاله عنوان فارسی: ملاحظات جنسیتی در برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر آموزه های قرآنی با محوریت تفسیر المیزان (عنوان عربی: الإعتبارات الجنسیه فی الخطط التعلیمیه مع الترکیز علی التعالیم القرآنیه، تفسیر المیزان نموذجا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در تربیت اسلامی از صفحه ۵۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ملاحظات جنسیتی در برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر آموزه های قرآنی با محوریت تفسیر المیزان (عنوان عربی: الإعتبارات الجنسیه فی الخطط التعلیمیه مع الترکیز علی التعالیم القرآنیه، تفسیر المیزان نموذجا)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تفاوت های جنسیتی
مقاله جنسیت و آموزش
مقاله جنسیت و قرآن
مقاله تفسیر المیزان (کلیدواژه عربی: الفوارق الجنسیه
مقاله الجنسیه والتعلیم
مقاله الجنسیه والقرآن
مقاله تفسیر المیزان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جیریایی شراهی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: علم الهدی جمیله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن استخراج دیدگاه اسلامی در مورد تفاوت های جنسیتی یا برابری جنسیتی، استنباط مولفه های اصلی و متمایز دیدگاه اسلامی درباره جنسیت و استخراج دلالت های آن برای برنامه ریزی آموزشی از اهداف پژوهش حاضر هستند. در این پژوهش برای استنباط دیدگاه قرآن درباره تفاوت های جنسیتی و ملاحظه های آن در تعلیم و تربیت، از روش تحلیلی – توصیفی محتوای متن استفاده شده است و سپس یافته های تحقیق توسط صاحب نظران به کمک اجرای پرسشنامه اعتباریابی شده است.
مولفه های استخراج شده از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) پیرامون جنسیت حاکی از آن هستند که دیدگاه قرآنی تفاوت جنسیتی یا تساوی جنسیتی را به طور مطلق بر نمی تابد. زن و مرد از دیدگاه قرآنی دو صنف از نوعی واحد هستند و از این رو، علاوه بر اشتراک در بسیاری از ویژگی های جسمی، روحی، حقوق و تکالیف دارای تفاوت هایی نیز در این موارد هستند. خداوند متعال هدف خود از تفاوت جنسیتی را شناختن یکدیگر و – نه ستم و فخرفروشی – می داند، هیچ جنسیتی بر جنس دیگر برتری ندارد مگر آنکه با تقواتر باشد. این بدان معناست که نگاه توحیدی به مرد و زن باید مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد.