مقاله عنوان فارسی: ملاحظاتی بر دیدگاه «تصلب و بن بست سنت اسلامی در تجربه اندیشه ایرانی» (عنوان عربی: ملاحظات علی رؤیه «التشدد والانغلاق للسنه الإسلامیه فی تجربه الفکر الإیرانی») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ملاحظاتی بر دیدگاه «تصلب و بن بست سنت اسلامی در تجربه اندیشه ایرانی» (عنوان عربی: ملاحظات علی رؤیه «التشدد والانغلاق للسنه الإسلامیه فی تجربه الفکر الإیرانی»)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سنت
مقاله سنت اسلامی
مقاله انحطاط
مقاله زوال اندیشه سیاسی
مقاله انقلاب اسلامی (کلیدواژه عربی: السنه
مقاله السنه الإسلامیه
مقاله الانحطاط
مقاله زوال الفکر السیاسه
مقاله الثوره الإسلامیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایار دادخدا
جناب آقای / سرکار خانم: رهدار احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انقلاب اسلامی، انقلابی مبتنی بر سنت اسلامی است. برخلاف تلقی رایج در غرب که سنت، به مثابه بخش و جزئی از عالم غربی ملاحظه می شود، سنت در اندیشه اسلامی، شامل عالم اسلامی بوده و قابل تقلیل به جزء و بخشی از آن نمی باشد. دکتر سید جواد طباطبایی یکی از نویسندگان معاصر که همه تحولات و اندیشه های ایرانی را از صدر اسلام تاکنون بر محور سنت اسلامی و تطورات آن تحلیل می کند بر این باور است که سنت اسلامی به دلیل دورشدن از عقل آزاد به معنای یونانی آن و لغزیدن در ظاهر شریعت اسلامی و نیز به سبب تحولات تاریخی ناشی از حمله مغولان به ایران و… دچار انحطاط، زوال، تصلب و بن بست شده و آن چنان گرفتار تکرار بی تذکاری گردیده است که تراث آن برای درک مناسبات عصر مدرن ناکافی می باشد. هر چند وی کمتر مستقیما و با صراحت درباره انقلاب اسلامی سخن گفته است، اما از آنجا که این انقلاب بر پایه همین سنت اسلامی به بن بست رسیده! استوار شده است، منطقا باید وصف یأس آوری که درباره سنت اسلامی وجود دارد را در مورد انقلاب اسلامی نیز صادق دانست. این نوشتار در صدد است تا ضمن نقد نظریه دکتر طباطبایی، مساله سنت اسلامی را به مثابه اساس و پایه انقلاب اسلامی، مورد تامل و بحث قرار دهد.