مقاله عنوان فارسی: مقایسه نظریات سیاسی آیه اله شاه آبادی و امام خمینی (ره) (عنوان عربی: مقارنه بین النظریات السیاسیه لآیه الله شاه آبادی والإمام الخمینی (قدس سره)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۸۰ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مقایسه نظریات سیاسی آیه اله شاه آبادی و امام خمینی (ره) (عنوان عربی: مقارنه بین النظریات السیاسیه لآیه الله شاه آبادی والإمام الخمینی (قدس سره))
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: آیه اله شاه آبادی
مقاله امام خمینی
مقاله سیاست
مقاله حکومت
مقاله توحید
مقاله عرفان
مقاله حوزه علمیه قم (کلیدواژه عربی: آیه الله شاه آبادی
مقاله الإمام الخمینی
مقاله السیاسیه
مقاله الحکومه
مقاله التوحید
مقاله العرفان
مقاله الحوزه العلمیه فی قم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در این مقاله، دیدگاه های سیاسی آیه اله شاه آبادی (ره)، تنقیح و سپس با دیدگاه های سیاسی امام خمینی (قدس سره)، مقایسه و موارد هماهنگی و در مواردی، تفاوت نظریات این دو استوانه فقاهت، عرفان و سیاست، تبیین خواهد شد.
فرضیه مقاله بر آن است که بخش های زیادی از دیدگاه های سیاسی حضرت امام با نظریات استادشان؛ آیه اله شاه آبادی، همسو و در برخی موارد، نسخه کامل شده آن نظریات است. شواهدی نیز در دست است که استاد، سالها قبل از رحلتش مسیر راه را برای شاگرد سخت کوش خویش، تبیین کرده بود و امام راحل نیز «آنچه استاد ازل گفت» را واگویه می کرد.