مقاله عنوان فارسی: مقایسه دیدگاه و دلایل شیخ مفید و علامه طباطبایی پیرامون عصمت پیامبران (عنوان عربی: المقارنه بین الآراء و الأدله لشیخ المفید و العلامه الطباطبائی فی «عصمه الأنبیاء») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۵۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مقایسه دیدگاه و دلایل شیخ مفید و علامه طباطبایی پیرامون عصمت پیامبران (عنوان عربی: المقارنه بین الآراء و الأدله لشیخ المفید و العلامه الطباطبائی فی «عصمه الأنبیاء»)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شیخ مفید
مقاله علامه طباطبایی
مقاله عصمت
مقاله سهو
مقاله نسیان (کلیدواژه عربی: الشیخ المفید
مقاله العلامه الطباطبائی
مقاله العصمه
مقاله الأنبیاء)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم پور فروغ السادات
جناب آقای / سرکار خانم: همتی عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
عصمت پیامبران صرف نظر از اختلافات اندکی که درباره حد و گستره آن وجود دارد، اعتقاد مشترک اکثر قریب به اتفاق فرق کلامی مسلمان و بسیاری از معتقدین به دیگر ادیان الهی است و به همین جهت اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان مباحث کلامی دارد. در میان اندیشمندان شیعه نیز متکلمین بزرگ اعم از متقدم نظیر شیخ مفید و یا متاخر نظیر علامه طباطبایی به ابعاد گوناگون این مبحث پرداخته اند. علامه طباطبایی با التزام به براهین عقلی، عصمت از سهو و نسیان و خطا در دریافت و ابلاغ و تبلیغ و تبیین وحی را از لوازم نبوت می شمارد و عصمت از گناه را به پرهیز از ترک واجب و انجام حرام، یعنی فعلی که مخالف مقام بندگی و مولویت حضرت حق باشد، معنا می کند. ایشان نفی خطا و اشتباه در ادراکات حسی و علوم اعتباری و تشخیص صلاح و فساد امور تکوینی را خارج از حوزه عصمت پیامبران می داند و لذا برهانی هم بر آن اقامه نمی کند. و اما شیخ مفید با برتر دانستن عصمت پیامبر اکرم (ص) از سائر پیامبران، به عصمت آن حضرت از مطلق سهو و نسیان و کبیره و صغیره عمدی و سهوی، از اول تولد تا هنگام مرگ قائل است و برای سایر پیامبران به جز رسول اکرم (ص) صغیره غیرعمد که موجب سبکی فاعل نشود را تا قبل از رسالت ایشان جایز می داند.
این مقاله قصد دارد با روش کتابخانه ای و بر اساس تحلیل محتوا به تبیین و مقایسه دیدگاه و براهین این دو اندیشمند در باب عصمت پیامبران بپردازد و مهمترین دستاورد مقاله نشان دادن اتفاق نظر دو متکلم گرانقدر در عصمت مطلق جمیع انبیا در حوزه مربوط به وحی و رسالت و در دوران نبوت ایشان و اختلاف نظر آنها در امور خارج از حوزه رسالت و دوران قبل از نبوت است.