مقاله عنوان فارسی: مفهوم قرآنی ولایت سیاسی در علوم اسلامی (عنوان عربی: المفهوم القرآنی من الولایه السیاسیه لدی العلوم الاسلامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مفهوم قرآنی ولایت سیاسی در علوم اسلامی (عنوان عربی: المفهوم القرآنی من الولایه السیاسیه لدی العلوم الاسلامی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قرآن کریم
مقاله امامت
مقاله ولایت
مقاله حکومت
مقاله غدیرخم (کلیدواژه عربی: القران الکریم
مقاله الامامه
مقاله الولایه
مقاله الحکومه
مقاله یوم الغدیر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی زادگان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: سیدحسینی سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
دو گروه از متالهین مسلمان به طور مبسوط درباره ولایت بحث کرده اند: نخست، عرفا و فلاسفه ای که در ساحت عرفان نظری اندیشه ورزی کرده اند؛ دوم، فقیهان و متکلمین که از موضع فقهی کلامی به موضوع ولایت پرداخته اند. لیکن به نظر می آید التفات هر دو گروه به مفهوم قرآنی ولایت، آن گونه که انتظار می رود نیست. از آنجا که برداشت عرفانی و فقهی کلامی از مفهوم قرآنی ولایت ممکن است مانعی برای فهم مفهوم سیاسی ولایت در قرآن کریم پیش آورد، در این مقاله به بررسی آن دو برداشت پرداخته شده است.