مقاله عنوان فارسی: مفهوم تسری تعهدات و مسوولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه (عنوان عربی: تسری الضمانات و المسؤولیه المدنیه إلی النائب فی الفقه و الحقوق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مفهوم تسری تعهدات و مسوولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه (عنوان عربی: تسری الضمانات و المسؤولیه المدنیه إلی النائب فی الفقه و الحقوق)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قائم مقام
مقاله شخصی بودن مسوولیت
مقاله تعهد
مقاله قرارداد (کلیدواژه عربی: النائب
مقاله المسؤولیه الشخصیه
مقاله الضمان
مقاله الاتفاقیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانیان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
طبق اصل نسبی بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می شود. در مسوولیت مدنی نیز اصولا قاعده وزر از تسری مسوولیت به غیر، جلوگیری می کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسوولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می شود که آیا واقعا تعهدات از ذمه متعهد به ذمه قائم مقام منتقل می گردد و تعهدات ناشی از مسوولیت مدنی نیز می تواند به قائم مقام تسری یابد؟ به نظر می رسد مفهوم تسری تعهدات به قائم مقام در فقه دقیق تر از حقوق مطرح شده است که با مطالعه تطبیقی این مساله مورد بررسی قرار می گیرد.