مقاله عنوان فارسی: معنای «نجد» و «نجدین» و مراد آیه وهدیناه النجدین (عنوان عربی: معنی «النجد» و «النجدین» والمراد من الآیه الشریفه «و هدیناه النجدین») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در آموزه های قرآنی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: معنای «نجد» و «نجدین» و مراد آیه وهدیناه النجدین (عنوان عربی: معنی «النجد» و «النجدین» والمراد من الآیه الشریفه «و هدیناه النجدین»)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سوره بلد
مقاله نجد
مقاله نجدین
مقاله خیر و شر
مقاله هدایت به نجدین (کلیدواژه عربی: سوره البلد
مقاله النجد
مقاله النجدین
مقاله الخیر والشر
مقاله الهدایه نحو النجدین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره معنا و مراد آیه وهدیناه النجدین (بلد/۱۰) قریب به اتفاق دانشمندان اسلامی اعم از مفسران، مترجمان قرآن، قرآن پژوهان و محدثان بر آن اند که «نجدین» به معنای راه خیر و راه شربوده، مراد آیه این است که خداوند متعال انسان را با سرمایه شناخت خوبی ها و بدی ها آفریده و به او قدرت تشخیص این دو و تمییز آن ها از یکدیگر را داده است. دلایل قرآنی و روایی و تبیین و توجیه هایی نیز در تایید این تفسیر ارائه شده است. در این میان دو دیدگاه شاذ وجود دارد: یکی اینکه مراد آیه هدایت غریزی طفل به دو پستان مادر در بدو تولد است که واژه «نجد» در زبان عربی به این معنا نیز به کار رفته است؛ دیگر آن که مقصود از «نجدین» راه سعادت دنیا و راه سعادت آخرت است. دقت نظر در ادله هر یک از این دیدگاه ها و بررسی سیاق آیات سوره نشان می دهد که چون از یک سو ادله روایی دیدگاه نخست علی رغم شهرت ضعف سندی دارند و حمل آیه بر این معنا نیز از جهاتی چند با تکلف همراه است و از سوی دیگر دیدگاه دوم با ظاهر الفاظ آیه تناسب و هماهنگی بیشتری دارد بنابراین ترجیح با همین دیدگاه است.