مقاله عنوان فارسی: معرفت تاریخی و عینیت تاریخ از نظرگاه مقریزی (عنوان عربی: المعرفه التاریخیه و العینیه التاریخیه عند المقریزی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تاریخ اسلام از صفحه ۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: معرفت تاریخی و عینیت تاریخ از نظرگاه مقریزی (عنوان عربی: المعرفه التاریخیه و العینیه التاریخیه عند المقریزی)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تاریخ نگاری
مقاله مقریزی
مقاله معرفت تاریخی
مقاله عینیت تاریخ
مقاله ارزش ها در تاریخ
مقاله گزینش در تاریخ (کلیدواژه عربی: کتابه التاریخ
مقاله المقریزی
مقاله المعرفه التاریخیه
مقاله العینیه التاریخیه
مقاله التقییم فی التاریخ
مقاله الانتقائیه فی التاریخ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روح الهی امیری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آیینه وند صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.