مقاله عنوان فارسی: معارف شیعه و بررسی نحوه انتقال تاثیر گذار آن در جوامع غیر اسلامی (عنوان عربی: معارف الشیعه ودراسه طریقه انتقالها المؤثر فی المجتمعات غیر الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: معارف شیعه و بررسی نحوه انتقال تاثیر گذار آن در جوامع غیر اسلامی (عنوان عربی: معارف الشیعه ودراسه طریقه انتقالها المؤثر فی المجتمعات غیر الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: معارف
مقاله توحید
مقاله مدارا
مقاله رحمت
مقاله گفت وگو
مقاله جهاد
مقاله تشیع (کلیدواژه عربی: المعارف
مقاله التوحید
مقاله المدراره
مقاله الرحمه
مقاله الحوار
مقاله الجهاد
مقاله التشیع)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صانعی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از جمله کارکردهای دین در عرصه اجتماعی، کارکرد انتقال معارف دینی به جوامع بشری است. با آنکه در برخی از ادیان، این کارکرد ظهور خارجی کم رنگی دارد، در برخی از ادیان مانند اسلام، این کارکرد برجسته است. در اسلام، برای ارائه معارف دینی، قرائت های گوناگونی مانند اهل سنت و تشیع به چشم می خورد که به تناسب توان، ظرفیت و قابلیت، به جوامع بشری عرضه شده است. در این مقاله، ضمن بهره گیری از روش نقلی تحلیلی به بررسی چگونگی انتقال معارف شیعیان در جوامع غیراسلامی با هدف دستیابی به میزان تاثیرپذیری آن از یک سو، و کشف نقاط آسیب و مانع در مقابل آن از سوی دیگر، پرداخته شده است. نوآوری مقاله در حوزه رویکردی به این مساله، توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی ادوار گوناگون اسلامی است. اینکه تا چه حد تفکر شیعی توانسته است در جوامع غیراسلامی پایگاه اجتماعی پیدا کند، نتیجه ای است که از فحوای مقاله قابل استنتاج است.