مقاله عنوان فارسی: مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون ۱۹۸۰ وین (عنوان عربی: دراسه مقارنه عن الخساره فی عدم النفع بین فقه الامامیه و القوانین الایرانیه و بین إتفاقیه قین ۱۹۸۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون ۱۹۸۰ وین (عنوان عربی: دراسه مقارنه عن الخساره فی عدم النفع بین فقه الامامیه و القوانین الایرانیه و بین إتفاقیه قین ۱۹۸۰)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: کنوانسیون
مقاله مال
مقاله ضرر
مقاله عدم النفع
مقاله قاعده لاضرر
مقاله قاعده تسبیب (کلیدواژه عربی: الاتفاقیه
مقاله المال
مقاله الخساره
مقاله عدم النفع
مقاله قاعده لاضرر
مقاله قاعده التسبیب)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ذکاییان پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده ۹ توسط ماده ۱۵ شده است. ولی واقعیت این است که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ نافی عدم النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده ۷۴ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین خسارت عدم النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می داند.