مقاله عنوان فارسی: مسوولیت دولت ها در قبال اعمال ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی (عنوان عربی: مسئولیه الدول إزاء إنتهاک الشرکات العسکریه و الأمنیه الخاصه للقانون الدولی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۶۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مسوولیت دولت ها در قبال اعمال ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی (عنوان عربی: مسئولیه الدول إزاء إنتهاک الشرکات العسکریه و الأمنیه الخاصه للقانون الدولی)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی
مقاله مسوولیت بین المللی دولت ها
مقاله حقوق بین الملل بشردوستانه (کلیدواژه عربی: الشرکات العسکریه و الأمنیه الخاصه
مقاله المسئولیه الدولیه للدول
مقاله القانون الدولی الإنسانی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی طرازکوهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: آذری مارال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش استخدام و حضور شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی به عنوان عوامل خصوصی نوظهور در مخاصمات مسلحانه و جرایم ارتکابی این شرکت ها موجب افزایش نگرانی درباره چالش های ناشی از این استخدام شده است. آنچه در این میان ضرورت می یابد، احراز مسوولیت دولت های مرتبط با شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی متخلف بر اساس پیش نویس طرح مسوولیت دولت ها و سایر قواعد حقوق بین الملل و تبیین و شفاف سازی تعهدات بین المللی این دولت ها، به ویژه مراعات و تضمین حقوق بین الملل بشردوستانه در زمان اجرای عملیات و هنگام ارائه سایر اشکال خدمات توسط این شرکت ها به منظور محدود کردن هرچه بیشتر تخلفات و نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.