مقاله عنوان فارسی: مساله رویت خداوند در قران کریم با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبایی و ابن عاشور (عنوان عربی: رؤیه الله فی القرآن الکریم، أفکار العلامه الطباطبائی و ابن عاشور نموذجا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مساله رویت خداوند در قران کریم با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبایی و ابن عاشور (عنوان عربی: رؤیه الله فی القرآن الکریم، أفکار العلامه الطباطبائی و ابن عاشور نموذجا)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: رویت خدا
مقاله رویت بصری
مقاله رویت قلبی
مقاله علامه طباطبایی
مقاله ابن عاشور (کلیدواژه عربی: رؤیه الله
مقاله الرؤیه البصریه
مقاله الرؤیه القلبیه
مقاله العلامه الطباطبائی
مقاله ابن عاشور)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی مقدم ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مساله رویت خداوند متعال به وسیله چشم (قوه باصره) از مسائل کلامی است که از گذشته تا به حال، میان متکلمین فرقه های اسلامی مورد بحث و اختلاف فراوانی بوده است. بحث اصلی در این مساله این است که آیا رویت خداوند از نظر ثبوتی ممکن است؟ به این معنا که اگر خداوند دارای چنین صفتی – دیده شدن توسط انسان – باشد، امر محالی لازم می آید؟ همچنین پس از ثبوت امکان رویت خدا و یا فارغ از آن، آیا در مقام اثبات، دلیلی بر آن وجود دارد؟
برخی از متکلمان مسلمان جواز و وقوع رویت خداوند را عقلا منکر شده و آن را مخالف با دلائل قرانی و روائی دانسته اند. در مقابل فرقی دیگر از متکلمان آن را عقلا جایز و نقدا در آخرت لازم دانسته اند.
از آنجا که ذکر دلائل عقلی و نقلی دو طرف محل نزاع در یک مقاله نمی گنجد، گفتار حاضر تنها به ذکر دلائل قرانی بسنده می کند و بیش از آنکه به جزئیات بپردازد، درصدد بیان سرفصل های اصلی، ترسیم نمونه ای از تفاوت دو نگاه شیعه و اهل سنت – با تاکید بر مقایسه آرا علامه طباطبایی و ابن عاشور در ذیل هریک از این آیات – و درنهایت معرفی منابع مناسب برای پیگیری این موضوع است.