مقاله عنوان فارسی: مدل های تربیتی در تقویت مشاهده از منظر روایات امام علی (ع) (عنون عربی: النماذج التربویه فی تقویه المشاهده حسب ما جاء فی المرویات عن الإمام علی (ع)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در تربیت اسلامی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مدل های تربیتی در تقویت مشاهده از منظر روایات امام علی (ع) (عنون عربی: النماذج التربویه فی تقویه المشاهده حسب ما جاء فی المرویات عن الإمام علی (ع))
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تفکر
مقاله پرورش حواس
مقاله تقویت مشاهده
مقاله علی (ع)
مقاله مدل های مشاهده (کلیدواژه عربی: التفکیر
مقاله تربیه الحواس
مقاله تقویه المشاهده
مقاله علی (ع)
مقاله نماذج المشاهده)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی رجبعلی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن توجه به حواس انسان، به عنوان نقطه آغاز تفکر او، نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد، زیرا پایه تعلیم و تربیت بر شناخت است و شناخت را نمی توان منفک از حواس دانست. در این میان، دریافت های بصری به علت تفوق بر حواس دیگر در ارتقای کمی و کیفی یادگیری فرد موثر است. به دلیل آنکه حواس پرورش یافته انسان را در شکوفایی تفکر و توسعه شناخت از جهان توانمند می سازند و شناخت عمیق تر و اصیل تری را برای او مهیا می کنند، پی گیری این موضوع در متون اصیل اسلامی می تواند افق های تازه ای را پیش روی محققان تعلیم و تربیت قرار دهد. در این راستا، بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان منبع اصیل اسلامی بسیار راهگشاست. بررسی مساله مذکور، ما را به ده منظر دلالت می دهد که می توانند به عنوان مدل های تقویت مشاهده در تعلیم و تربیت ارائه شوند. مدل های یاد شده در دو دسته کلی مشاهده در آیات طبیعی و مشاهده در روابط انسانی تبیین شده اند. علاوه بر آن، آثار و نتایج تربیتی ویژه ای که بر هر دسته مترتب می باشند نیز مورد اشاره قرار گرفته اند.