مقاله عنوان فارسی: محسن مهدی و بسط فلسفه سیاسی اسلامی در غرب (عنوان عربی: دور محسن مهدی فی ترویج الفلسفه السیاسیه الإسلامیه فی الغرب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: محسن مهدی و بسط فلسفه سیاسی اسلامی در غرب (عنوان عربی: دور محسن مهدی فی ترویج الفلسفه السیاسیه الإسلامیه فی الغرب)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فلسفه سیاسی
مقاله فلسفه سیاسی اسلامی
مقاله فلسفه سیاسی یونانی
مقاله فلسفه سیاسی فارابی
مقاله محسن مهدی (کلیدواژه عربی: الفلسفه السیاسیه
مقاله الفلسفه السیاسیه الإسلامیه
مقاله الفلسفه السیاسیه الیونانیه
مقاله فلسفه الفارابی السیاسیه
مقاله محسن مهدی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مقاله حاضر به بررسی اندیشه سیاسی محسن مهدی و اهمیت وی در بسط فلسفه سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. تفسیر مهدی از فلسفه سیاسی اسلامی، مبتنی بر پیوند «عقل» و «وحی» و نقش متعالی این دو با «سیاست» است. همچنین، تلاش وی در بازشناسی فلسفه سیاسی فارابی، موجب تفسیر جدیدی از سنت فلسفه سیاسی غرب گردید. محسن مهدی نه تنها به احیای متون فلسفه سیاسی اسلامی و بسط محتوای آن اهتمام ورزید، بلکه نسلی از استادان و محققان را تربیت کرد که امروزه مکتب مهدی را در محافل علمی غرب شکل دادند و به بسط رهیافت وی در تفسیر فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی اسلامی و حتی فلسفه سیاسی غربی می پردازند.