مقاله عنوان فارسی: متشابهات قرآن و تفسیر صحیح آن از دیدگاه ابن شهر آشوب مازندرانی (عنوان عربی: متشابهات القرآن و تفسیرها الصحیح عند ابن شهر آشوب المازندرانی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تفسیری از صفحه ۳۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: متشابهات قرآن و تفسیر صحیح آن از دیدگاه ابن شهر آشوب مازندرانی (عنوان عربی: متشابهات القرآن و تفسیرها الصحیح عند ابن شهر آشوب المازندرانی)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ابن شهر آشوب
مقاله متشابه القرآن
مقاله آیات متشابه
مقاله تفسیر آیات مشکل (کلیدواژه عربی: إبن شهر آشوب
مقاله متشابه القرآن
مقاله الآیات المتشابهه
مقاله تفسیر الآیات المشکله)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: ربیع نتاج سیدعلی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از آثار مهم در حوزه آیات متشابه و مشکل قرآن کریم، کتاب «متشابه القرآن و المختلف فیه» اثر محمدبن علی بن شهر آشوب مازندرانی است. وی در این کتاب به تحلیل و بررسی متشابهات قرآن به صورت موضوعی پرداخته است و دامنه بحث او را مباحث متنوعی از اصول اعتقادی، فقه، احکام شرعی و علوم قرآنی تشکیل داده است. وی تشابه در قرآن را از سه منظر: اختلاف در امور دینی، آیات متناقض و آیاتی که دو یا چند معنا از آن محتمل است و باید بر معنای درست تر حمل شود، می داند، در این مقاله با تکیه بر کتاب مذکور، دیدگاه های تفسیری ابن شهر آشوب در تبیین آیات متشابه و مشکل قرآن، مورد پردازش قرار گرفته است. بر اساس این پژوهش دانسته می شود که وی با بهره مندی از روش های مختلف همراه با جهت گیری عالمانه، به تصحیح شبهات و انحرافات موجود در این باره پرداخته و پرده از ابهام آنها برداشته است.