مقاله عنوان فارسی: مبانی متافیزیکی علوم طبیعی در تمدن اسلامی؛ بررسی موردی تاثیر آموزه های قرآنی بر دانش جغرافیا (عنوان عربی: الاسس المیتافیزیقیه للعلوم الطبیعیه فی الحضاره الاسلامیه دراسه تاثیر التعالیم القرآنیه علی علم الجغرافیه نموذجا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مبانی متافیزیکی علوم طبیعی در تمدن اسلامی؛ بررسی موردی تاثیر آموزه های قرآنی بر دانش جغرافیا (عنوان عربی: الاسس المیتافیزیقیه للعلوم الطبیعیه فی الحضاره الاسلامیه دراسه تاثیر التعالیم القرآنیه علی علم الجغرافیه نموذجا)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قرآن
مقاله جغرافیا
مقاله علوم طبیعی
مقاله متافیزیک
مقاله تمدن اسلامی
مقاله فلسفه علم (کلیدواژه عربی: القران
مقاله الجغرافیه
مقاله العلوم الطبیعیه
مقاله المیتافیزیقیه
مقاله الحضاره الاسلامیه
مقاله فلسفه العلم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تاثیرپذیری علم از مبانی متافیزیکی از مسائل بنیادین فلسفه علم است که ارتباط نزدیکی با مساله اسلامی سازی علوم دارد. مقاله حاضر با تکیه بر دیدگاه های فیلسوفان جدید علم مانند پوپر، لاکاتوش، کوهن و برت و با الهام از آرای سید حسین نصر درباره ابتنای علوم اسلامی بر اصول دین اسلام، در بررسی موردی دانش جغرافیا کوشیده است بخشی از این اصول را که ملهم از قرآن است، شناسایی کند. با توجه به فراوانی چشمگیر منابع جغرافیایی در گستره تمدن اسلامی، در این مقاله سه کتاب صوره الارض، معجم البلدان و تقویم البلدان واکاوی شده اند. افزون بر نگاه خاص قرآن به سودمندی علم که بر کارکردهای دینی و اجتماعی دانش جغرافیا اثر گذاشت، به نظر می رسد این آموزه ها نیز بر دانش جغرافیا تاثیرگذار بوده اند: سلسله مراتب هفت گانه هستی، پیوند جغرافیا با تاریخ و وجه عبرت آموزی آن، اماکن مقدس مذکور در قرآن و مولفه های جغرافیایی این جهانی قرآن مانند آب، گیاهان، حیوانات، کوه ها و راه ها.