مقاله عنوان فارسی: مبانی فلسفی اندیشه های سیاسی در اسلام (عنوان عربی: الأسس الفلسفیه للافکار السیاسیه فی الاسلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۱۵۴ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مبانی فلسفی اندیشه های سیاسی در اسلام (عنوان عربی: الأسس الفلسفیه للافکار السیاسیه فی الاسلام)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اندیشه سیاسی
مقاله فلسفی سیاسی
مقاله مبانی هستی شناختی
مقاله مبانی معرفت شناختی
مقاله مبانی انسان شناختی
مقاله مبانی غایت شناختی (کلیدواژه عربی: الفکر السیاسی
مقاله الفلسفهالسیاسیه
مقاله الاسس الانطولوجیه
مقاله الاسس الابستمولوجیه
مقاله الاسس الانثروبولوجیه
مقاله اسس المعرفه الغائیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میراحمدی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اندیشه های سیاسی در اسلام بر مبانی نظری خاص و متعددی استوار است که یکی از مهم ترین آنها مبانی فلسفی است.نوشتار حاضر با هدف تبیین این گروه از مبانی، به بررسی دسته ای از دیدگاه های کلان و اساسی درباره هستی، انسان و معرفت می پردازد که پذیرش آنها اندیشه های سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد. افزون بر این، به شرایط و عوامل سیاسی – اجتماعی تاثیرگذار بر این اندیشه های فلسفی سیاسی نیز پرداخته شده تا چگونگی شکل گیری اندیشه های سیاسی مذکور بر بنیاد این دیدگاه ها تبیین گردد. توضیح مبانی فلسفی اندیشه های سیاسی در سه مکتب مشاء، اشراق وحکمت متعالیه موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.