مقاله عنوان فارسی: مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام (عنوان عربی: الأسس الفقهیه والأصولیه لشرعیه مجمع تعیین مصلحه النظام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام (عنوان عربی: الأسس الفقهیه والأصولیه لشرعیه مجمع تعیین مصلحه النظام)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مصلحت
مقاله مفسده
مقاله حکم اولی
مقاله حکم ثانوی
مقاله حکم حکومتی
مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام (کلیدواژه عربی: المصلحه
مقاله المفسده
مقاله الحکم الأولی
مقاله الحکم الثانوی
مقاله الحکم الولائی
مقاله مجمع تعیین مصلحه النظام)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از:
الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند۸)
ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم)
بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند.
با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.