مقاله عنوان فارسی: مبانی فقهی حق بر اطلاعات (عنوان عربی: المبادئ الفقهیه لحق اکتساب المعلومات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۳۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مبانی فقهی حق بر اطلاعات (عنوان عربی: المبادئ الفقهیه لحق اکتساب المعلومات)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فقه اسلامی
مقاله حقوق ایران
مقاله حق بر اطلاعات
مقاله آزادی اطلاعات (کلیدواژه عربی: الفقه الإسلامی
مقاله حقوق إیران
مقاله حق کسب المعلومات
مقاله حریه المعلومات)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساریخانی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی سراب روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار موسسات حکومتی، از جمله حقوقی است که در عرصه بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال ۱۳۸۸ با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیه موسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند.
در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیره معصومین (ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.