مقاله عنوان فارسی: ماهیت شعائر دینی – سیاسی و فلسفه بزرگداشت آن (عنوان عربی: حقیقه الشعائر الدینیه السیاسیه وسبب الاحتفاء بها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ماهیت شعائر دینی – سیاسی و فلسفه بزرگداشت آن (عنوان عربی: حقیقه الشعائر الدینیه السیاسیه وسبب الاحتفاء بها)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شعائر اله
مقاله حرمات اله
مقاله تعظیم و بزرگداشت (کلیدواژه عربی: شعائر الله
مقاله حرمات الله
مقاله تعظیم شعائر الله)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی نیا خطیر نادعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«شعائر» در لغت جمع «شعیره» به معنای علامت حسی و روشن برای چیزی است و «شعائر اله» به معنای علامتی ظاهری است که یاد خدا را در جانها تثبیت می کند. خاستگاه تشریع، تعظیم شعائر و لزوم آن، آیه ۳۲ سوره حج است. راز اصلی تعظیم آن، همانا زنده نگه داشتن یاد خدا و به تبع آن دین الهی در سطح جامعه و جان های انسان ها است؛ زیرا انسان ها غالبا از طریق حواس و به طور خاص از راه مشاهده، متاثر می شوند. از سوی دیگر، لزوما مصادیق شعائر منحصر در مناسک حج که در آیات الهی آمده است، نمی باشد؛ بلکه می تواند شامل اموری گردد که علامتی حسی و عینی برای تثبیت یاد حق در قلب ها است؛ چنانکه با مساوی دانستن «شعائر» و «حرمات» الهی می توان دامنه شعائر الهی را توسعه داد؛ همانگونه که در لسان روایات چنین توسعه ای مشاهده می شود. اما این بدان معنا نیست که تعیین موارد آن به دست عرف باشد. لذا در غیر موارد منصوص و اموری که شعائر بودن آنها یقینی نیست، باید به مقدار متیقن اکتفا نمود، در غیر این صورت، چه بسا به خرافات و بدعت در دین، منجر شود.