مقاله عنوان فارسی: قرآن کریم و خط مشی های سیاسی (عنوان عربی: أبعاد نماذج الاتجاهات السیاسیه القرآنیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: قرآن کریم و خط مشی های سیاسی (عنوان عربی: أبعاد نماذج الاتجاهات السیاسیه القرآنیه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قرآن کریم
مقاله ابر خط مشی های سیاسی
مقاله خط مشی های هادی سیاسی
مقاله خط مشی های عمومی
مقاله خط مشی های راهنما (کلیدواژه عربی: القرآن
مقاله الاتجاه
مقاله الاتجاهات السیاسیه القرآنیه
مقاله التخطیط و البرمجه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لک زایی نجف
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سفیدان حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در جامعه اسلامی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاست گذاری و تعیین خط مشی است. از این رو انتظار می رود که اصول و خط مشی های کلان جامعه از قرآن استخراج و خط مشی های عمومی در راستای خط مشی های مستخرج از قرآن تعیین گردد. در این مقاله در صددیم خط مشی های سیاسی قرآن را استخراج و طبقه بندی کنیم. بر این اساس خط مشی ها را به سه قسم، خط مشی های فراگیر (ابرخط مشی)، خط مشی های هادی و راهنما و خط مشی های عمومی تقسیم کرده ایم.
ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی سیاسی از قرآن قابل استخراج است اما با توجه به اینکه قرآن به کلیات پرداخته است، خط مشی های عمومی در قرآن مورد بررسی قرار نگرفته است، چراکه خط مشی های عمومی در هر جامعه با توجه به موقعیت های سیاسی و اجتماعی فرق می کند. در هر حال خط مشی های عمومی باید در راستای ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی تعیین گردد