مقاله عنوان فارسی: قتل عمد اضطراری در فقه شیعه (عنوان عربی: قتل العمد القهری فی الفقه الشیعی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: قتل عمد اضطراری در فقه شیعه (عنوان عربی: قتل العمد القهری فی الفقه الشیعی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قتل عمد
مقاله اضطرار
مقاله عوامل رافع مسوولیت
مقاله قتل عمد اضطراری (کلیدواژه عربی: قتل العمد
مقاله الاضطرار
مقاله عوامل دفع المسؤولیه
مقاله قتل العمد القهری)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل زاده مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولا اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می توان به لزوم بیم هلاک یقینی مضطر، باغی یا عادی نبودن مضطر، جواز ارتکاب قتل تا رفع حالت اضطرار، اشاره کرد. مواردی که ارتکاب قتل در حالت اضطرار جایز تلقی شده عبارت است از ۱- قتل در مقام اضطرار به طعام غیر ۲- اضطرار به سقط جنین دارای روح ۳- اکراه به قتل عمد ۴- قتل عمد اضطراری در تزاحم وظایف ۵- ارتکاب قتل برای حفظ جان شخص اهم. در این نوشتار سعی بر آن شده با تکیه بر متون فقهی هر یک از موارد فوق در جای خود تبیین گردد.