مقاله عنوان فارسی: قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: قاعده نفی السبیل فی الفکر الاسلامی والسیاسه الخارجیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات انقلاب اسلامی از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: قاعده نفی السبیل فی الفکر الاسلامی والسیاسه الخارجیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نفی سبیل
مقاله قرآن
مقاله قانون اساسی
مقاله اندیشه اسلامی
مقاله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (کلیدواژه عربی: نفی السبیل
مقاله القرآن
مقاله الدستور
مقاله الفکر الاسلامی
مقاله السیاسه الخارجیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی بهادر
جناب آقای / سرکار خانم: زینی وند علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کیمیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تاثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه ستمگری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری را نفی و نهی می کند و این اصل به عنوان پایه های تامین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه های سیاست خارجی وکلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد.