مقاله عنوان فارسی: فلسفه مطالعات انقلاب اسلامی (عنوان عربی: فلسفه دراسات الثوره الاسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات انقلاب اسلامی از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: فلسفه مطالعات انقلاب اسلامی (عنوان عربی: فلسفه دراسات الثوره الاسلامیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: انقلاب اسلامی
مقاله فلسفه
مقاله فلسفه مضاف
مقاله فلسفه انقلاب اسلامی
مقاله مطالعات انقلاب اسلامی
مقاله فلسفه مطالعات انقلاب اسلامی (کلیدواژه عربی: الثوره الاسلامیه
مقاله الفلسفه
مقاله الفلسفه المضافه
مقاله فلسفه الثوره الاسلامیه
مقاله دراسات الثوره الاسلامیه
مقاله فلسفه دراسات الثوره الاسلامیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوعلم علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
انقلاب اسلامی ایران به عنوان آخرین انقلاب قرن بیستم و انقلابی منحصر به فرد از نظر ریشه های تاریخی، خاستگاه نظری و فلسفی و نیز از نظر دامنه و عمق تاثیرگذاری در چهار دهه پس از رخداد آن، منشا تاملات علمی و فلسفی و مطالعات پژوهشی گسترده ای بوده است. رهاورد مجموعه این تاملات و پژوهش ها، به تدریج موجب شکل گیری «مطالعات انقلاب اسلامی» گردیده که امروزه با این عنوان شناخته شده است. اگرچه برخی مباحث این دانش، بررسی های عقلانی ناظر به خود این دانش است، ولی هنوز سخنی از «فلسفه مطالعات انقلاب اسلامی» به میان نیامده است. این مقاله با طرح این موضوع، ضرورت پرداختن به «فلسفه مطالعات انقلاب اسلامی» و تاسیس آن را به عنوان یک دانش عقلانی تاریخی تبیین می کند و ضمن ارائه تعریف، اهداف، قلمرو، روش و مسائل این عرصه به عنوان یک دانش درجه دوم و یک رشته علمی از رشته های فلسفه های مضاف و ناظر به مباحث انقلاب اسلامی، برخی از مسائل مهم آن را مورد تامل قرار می دهد.