مقاله عنوان فارسی: فلسفه عبادت از دیدگاه ملاصدرا (عنوان عربی: فلسفه العباده من وجهه نظر الملاصدرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در معارف عقلی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: فلسفه عبادت از دیدگاه ملاصدرا (عنوان عربی: فلسفه العباده من وجهه نظر الملاصدرا)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فلسفه عبادت
مقاله ملاصدرا
مقاله وجود شناسی
مقاله انسان شناسی (کلیدواژه عربی: فلسفه العباده
مقاله الملاصدرا
مقاله معرفه الوجود
مقاله معرفه الإنسان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی باباحیدری سیدرحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فاسی:
ملاصدرا در حکمت متعالیه، با رویکردی فلسفی به تبیین جایگاه و منزلت عبادت و همچنین چیستی و چرایی آن می پردازد. در این راستا فلسفه عبادت، بر جهان شناسی، انسان شناسی و خداشناسی حکمت متعالیه استوار می گردد، و این وجودشناسی، معرفه النفس و خداشناسی صدرایی است که امکانات و مواد لازم را برای حصول فلسفه عبادت او فراهم می آورد.
صدرالمتالهین در قالب فلسفه عبادت خود، به مسائلی همچون نسبت دو مقوله نظر و عمل، تمایز میان عبادت تکوینی و تشریعی و چرایی وضع عبادات می پردازد، و نقش عبادت در تعالی انسان و سایر موجودات در مراتب وجودی عالم را برجسته می سازد.
شرح چگونگی زایش فلسفه عبادت صدرایی از حکمت متعالیه و شیوه پرداخت ملاصدرا به مساله عبادت، هدف اصلی این نوشتار است.