مقاله عنوان فارسی: فقه حکومتی و مسوولیت فرد در تحقق شریعت (عنوان عربی: الفقه الحکومی ومسؤولیه الفرد فی تحقیق الشریعه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۶۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: فقه حکومتی و مسوولیت فرد در تحقق شریعت (عنوان عربی: الفقه الحکومی ومسؤولیه الفرد فی تحقیق الشریعه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فقه حکومتی
مقاله مسوولیت فرد و دولت
مقاله اجرای شریعت
مقاله امام خمینی
مقاله اجتهاد (کلیدواژه عربی: الحکومی
مقاله مسؤولیه الفرد والدوله
مقاله تطبیق الشریعه
مقاله الإمام الخمینی
مقاله الإجتهاد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
فقه حکومتی معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه فردی و اجتماعی را تاسیس حکومت اسلامی می داند. این رویکرد در صدد است صورت بندی جدیدی از مناسبات فرد و دولت ارائه نماید. در چارچوب فقه حکومتی، بین فرد و دولت یک رابطه تعاملی در چگونگی اجرای شریعت برقرار می باشد، یعنی فرد، دولت ساز و دولت زمینه ساز اجرای شریعت است، به گونه ای که فرد در قبال شریعت مسوول است، اما باتوجه به ماهیت احکام شرعی، با تاسیس دولت، این مهم به نحو کامل تری انجام می شود. بنابراین فرد و دولت هردو در اجرای شریعت مسوول اند.
این مقاله بخشی از این مساله را مورد کاوش قرارمی دهد و تنها ناظر به مسوولیت های فرد در تحقق شریعت است و تلاش می کند تا با تنقیح برخی از مسوولیت های فرد در اجرای شریعت، این مهم را در چارچوب فقه حکومتی و با تکیه بر اجتهادات امام خمینی تحلیل نماید.