مقاله عنوان فارسی: فرد و جامعه در حکمت سیاسی متعالیه (عنوان عربی: الفرد والمجتمع فی الحکمه السیاسیه المتعالیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: فرد و جامعه در حکمت سیاسی متعالیه (عنوان عربی: الفرد والمجتمع فی الحکمه السیاسیه المتعالیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فلسفه تاریخ
مقاله فرد
مقاله جامعه
مقاله زمان
مقاله حرکت جوهری
مقاله سعادت
مقاله حکمت متعالیه
مقاله صدرالمتالهین (کلیدواژه عربی: الفلسفه للتاریخ
مقاله الفرد
مقاله المجتمع
مقاله الزمان
مقاله الحرکه الجوهری
مقاله السعاده
مقاله الحکمه المتعالیه
مقاله صدرالمتألهین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لک زایی شریف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
پرسش مقاله حاضر این است که با فرض پذیرش این که صدرالمتالهین واجد فلسفه سیاسی و به تبع فلسفه تاریخ است، عناصر و مولفه های آن چیست و مساله رابطه اصالت فرد و جامعه بر اساس حرکت جوهری در فلسفه وی چگونه تحلیل می شود؟ از این رو در نوشته حاضر، عناصری که در شکل گیری و تداوم جامعه حضور و نقش دارند مورد اشاره قرار گرفته و مطالب ضمن پرهیز از ورود به دیدگاه های مختلف در این زمینه با بحث حرکت و زمان، حرکت جوهری، عوامل محرک جامعه، و بحثی درباره فرد و جامعه و مساله سعادت ادامه یافته و سعی شده است دیدگاه ملاصدرا بر اساس حکمت متعالیه تبیین شود. از این رو در پاسخ به پرسش طرح شده، بر وجود جامعه تاکید شده و یادآور می شود که تولد انسان در جامعه اتفاق می افتد اما انسان به مرور از جامعه فاصله گرفته و فردیت خودش را شکل می دهد و در نهایت با اختیار خویش به سراغ جامعه می رود و جامعه ای انتخابی و ایمانی شکل می دهد.