مقاله عنوان فارسی: فرایند بسیج سیاسی جنبش های اسلام گرایانه در ترکیه (عنوان عربی: عملیه التعبئه السیاسیه للحرکات الإسلامیه فی ترکیا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: فرایند بسیج سیاسی جنبش های اسلام گرایانه در ترکیه (عنوان عربی: عملیه التعبئه السیاسیه للحرکات الإسلامیه فی ترکیا)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جنبش های اسلامی
مقاله فرصت سیاسی
مقاله کمالیسم
مقاله عثمان گرایی
مقاله حزب عدالت و توسعه (کلیدواژه عربی: الحرکات الإسلامیه
مقاله الفرصه السیاسیه
مقاله الآتاتورکیه
مقاله العثمانویه
مقاله حزب العداله و التنمیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرقاضی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محموداوغلی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع این مقاله، تحلیل و تبیین روند تفوق جنبش اسلامی در گفتمان سیاسی معاصر ترکیه است. در این مقاله، ضمن واکاوی و مرور مختصر بر رهیافت های تبیین جنبش های اسلامی، روند رشد اسلام سیاسی در ترکیه به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است. برای فهم زمینه های ظهور جنبش های اسلامی ترکیه، در آغاز به تجربه عناصر برسازنده گفتمان رقیب آن، یعنی کمالیسم پرداخته شده، سپس سه دوره بسیج سیاسی برای جنبش های اسلامی ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از نشان دادن دگردیسی گفتمانی صورت گرفته، زمینه هژمونیک شدن گفتمان حزب عدالت و توسعه مورد مداقه قرار می گیرد. جنبش های اسلامی ترکیه در دوران مختلف تاریخ این جمهوری، با استفاده از فرصت های سیاسی موجود و آگاهی و شناخت از جامعه ترکیه، به گسترش شبکه های سازمانی و تدوین راهبردها و تاکتیک هایی برای مقابله با جریان سکولاریسم حاکم پرداخته اند.