مقاله عنوان فارسی: عوامل موثر بر دامنه اختیار، مطالعه موردی بر دومین داستان مثنوی (عنوان عربی: العوامل المؤثره فی الاختیار؛ القصّه الثانیه من کتاب المثنوی مثالاً) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۷۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: عوامل موثر بر دامنه اختیار، مطالعه موردی بر دومین داستان مثنوی (عنوان عربی: العوامل المؤثره فی الاختیار؛ القصّه الثانیه من کتاب المثنوی مثالاً)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اختیار
مقاله دامنه اختیار
مقاله عوامل محدودکننده
مقاله عوامل وسعت دهنده
مقاله عوامل درونی
مقاله عوامل بیرونی (کلیدواژه عربی: الإختیار
مقاله مجال الإختیار
مقاله العوامل المقیّده
مقاله العوامل الموسّعه
مقاله العوامل الداخلیه
مقاله العوامل الخارجیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان زاده آیدیشه رامینه
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
درباب مساله جبر و اختیار و همچنین تقریر دیدگاه مولوی در این مساله مطالعات فراوانی صورت گرفته است. از مسائلی که مورد تحلیل این مطالعات قرار نگرفته، متغیرهای موثر بر دامنه اختیار نزد مولوی است. نویسنده در این مقاله می کوشد تا بر مبنای عوامل موثر بر دامنه اختیار، تصویر روشنی از این عوامل ارائه دهد. محور استنادات نگارنده، حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت از دفتر نخست مثنوی است. هدف مقاله جلب توجه نمودن خوانندگان به مساله دامنه اختیار، عوامل موثر بر دامنه اختیار، نحوه تاثیر این عوامل بر دامنه اختیار و اشاره به رهنمودهای مولوی برای رهایی از دام عوامل محدودکننده دامنه اختیار است. از این رهگذر نشانه های فردی که اختیار خود را به نهایت گستردگی رسانده است، به خوانندگان یادآوری می شود.