مقاله عنوان فارسی: عوامل اجتماعی موثر در پیدایش کجروی و جرم از دیدگاه ابن خلدون (عنوان عربی: العوامل الاجتماعیه المؤثره فی ظهور الانحراف والجریمه برؤیه ابن خلدون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: عوامل اجتماعی موثر در پیدایش کجروی و جرم از دیدگاه ابن خلدون (عنوان عربی: العوامل الاجتماعیه المؤثره فی ظهور الانحراف والجریمه برؤیه ابن خلدون)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی (کلیدواژه عربی: ابن خلدون
مقاله العصبیه
مقاله الظواهر الإجرامیه
مقاله استیطان المدینه
مقاله المجتمع
مقاله الحکومه
مقاله نظریات معرفه الجریمه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیری علی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی ده آبادی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نوشتار حاضر می کوشد موثرترین عوامل اجتماعی جرم از دیدگاه ابن خلدون را با نگاهی به مهم ترین نظریه های جرم شناسی بررسی کند.
ابن خلدون از سویی به اختیار انسان باور دارد و از سوی دیگر، با پذیرفتن اجتماعی بودن انسان، تاثیر عوامل محیطی و اجتماعی را بر عملکرد او می پذیرد؛ ازاین رو، به عوامل گوناگونی همچون تجمل گرایی و تضاد منافع، بیداد حاکمان، سستی هم بستگی های اجتماعی، جنگ های داخلی و خارجی توجه دارد و این عوامل را سبب وقوع جرایم بی شماری، از جمله مفاسد اقتصادی، قتل، جرایم جنسی و شورش های اجتماعی می داند.
دیدگاه ابن خلدون در تحلیل عوامل اجتماعی جرم به نظریه های تلفیقی و ترکیبی نزدیک تر است؛ اما او تجمل گرایی و بروز تضاد میان شهرنشینان را زمینه ساز بسیاری از جرایم برمی شمارد و از میان همه عوامل اجتماعی جرم، توجه ویژه ای به دولت و مفاسد سیاسی و اقتصادی آن دارد.