مقاله عنوان فارسی: علم انسانی – اجتماعی اسلامی: مساله امکان پذیری و راهبردهای رشد (عنوان عربی: العلم الانسانی الاجتماعی الاسلامی، قضیه امکان الرشد و استراتیجیاته) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: علم انسانی – اجتماعی اسلامی: مساله امکان پذیری و راهبردهای رشد (عنوان عربی: العلم الانسانی الاجتماعی الاسلامی، قضیه امکان الرشد و استراتیجیاته)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: علم انسانی – اجتماعی اسلامی
مقاله مساله امکان پذیری
مقاله راهبردهای تحقق علوم انسانی – اجتماعی اسلامی
مقاله تبیین
مقاله علم دینی (کلیدواژه عربی: العلوم الإنسانیه
مقاله الإجتماعیه الإسلامیه
مقاله القضیه الممکنه
مقاله اسالیب تحقیق العلوم الإنسانیه – الإجتماعیه الإسلامیه
مقاله التبیین
مقاله العلوم الدینیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، به ایجاز، دلایلی برای امکان پذیری علم انسانی – اجتماعی اسلامی ارائه و در بخش دوم مقاله، بسته ای راهبردی، برای تحقق آرمان علوم انسانی – اجتماعی اسلامی ارائه شده است. ایده اولیه این راهبردها در گفتگو با صاحب نظران جمع شده و در مرحله تبویب، تنقیح، تقویت و تبیین راهبردها از جلسات پنل با حضور متخصصان حوزه سیاست علم و آینده پژوهی استفاده شده است. راهبردهای پیشنهاد شده، در ذیل این پنج راهبرد کلان، انسجام یافته اند: ۱٫ تبیین ضرورت علوم انسانی – اجتماعی اسلامی؛ ۲٫ تبیین مبانی، نظریه ها و روش های برآمده از دین در حوزه علوم انسانی – اجتماعی؛ ۳٫ تقویت فعالیت های سیاست گذارانه در عرصه علوم انسانی اجتماعی؛ ۴٫ تقویت و جهت دهی جامعه علمی کشور در این حوزه از علوم؛ ۵٫ بهره برداری از علوم انسانی – اجتماعی حاصل آمده با رهیافت اسلامی.