مقاله عنوان فارسی: علامه طباطبائی و عرفان شیعی (عنوان عربی: العلامه الطباطبائی والعرفان الشیعی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۴۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: علامه طباطبائی و عرفان شیعی (عنوان عربی: العلامه الطباطبائی والعرفان الشیعی)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: عرفان
مقاله عرفان شیعی
مقاله عارفان شیعی
مقاله علامه طباطبائی
مقاله ولایت
مقاله شریعت (کلیدواژه عربی: العرفان
مقاله العرفان الشیعی
مقاله العلامه الطباطبائی
مقاله الولایه والشریعه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رودگر محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری راد مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
عرفان، شناخت شهودی حق و اسمای حسنای او از راه تزکیه نفس و طهارت باطن با مکانیسم سیر و سلوک یا طی منازل و مقامات است. عرفان شیعی نیز عرفانی برگرفته از متن کتاب و سنت در دو ساحت علمی و عملی می باشد که علامه طباطبائی در عصر حاضر نماد و نماینده چنین عرفانی است. در نوشتار حاضر از مفهوم و ماهیت عرفان شیعی و مختصات عارفان شیعی توام با نکات کلیدی و کلان عرفان متخذ از ثقلین بر محور و مدار اندیشه های علامه طباطبائی بحث و تحلیل صورت گرفته است. در واقع به پرسش عرفان شیعی چیست و عارفان شیعی دارای چه ویژگی هائی هستند پاسخ داده شد. و اثبات و تبیین فرضیه قرآن و سنت و سیره معصومین (ع) بهترین منبع معرفت عرفانی، سلوک معنوی و رفتار و عمل جامع عرفانی است هدف مقاله فراروی می باشد.