مقاله عنوان فارسی: عرفی شدن نظریات اخلاقی نقد و بررسی نظریه اخلاق عرفی عادل ضاهر (عنوان عربی: علمانیه النظریات الأخلاقیه بحث و نقد لنظریه الأخلاق العلمانیه لعادل ضاهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: عرفی شدن نظریات اخلاقی نقد و بررسی نظریه اخلاق عرفی عادل ضاهر (عنوان عربی: علمانیه النظریات الأخلاقیه بحث و نقد لنظریه الأخلاق العلمانیه لعادل ضاهر)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اخلاق
مقاله دین
مقاله عرفی شدن
مقاله اخلاق عرفی
مقاله تقدم معرفت شناختی اخلاق بر دین
مقاله عادل ضاهر (کلیدواژه عربی: الأخلاق
مقاله الدین
مقاله العلمانیه
مقاله الأخلاق العلمانیه
مقاله تقدم معرفه الأخلاق علی الدین
مقاله عادل ضاهر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
دامنه عرفی شدن، نظریه های علمی را نیز دربرگرفته و از این میان نظریات اخلاقی عرفی سر برآورده اند. اخلاق عرفی با محوریت عقل آدمی و تاکید بر استقلال آن، صرفا عقل و نه دین را مرجع نهایی معیارهای اخلاقی و هنجارهای حاکم بر صفات و رفتار آدمی می داند. عادل ضاهر، اندیشمند معاصر عرب تبار، با رد اخلاق دینی، بنیاد معرفتی اخلاق را عقل مستقل آدمی می داند. از منظر او، اخلاق منطقا مستقل از دین و دستیابی به معرفت اخلاقی بدون شناخت دینی نیز میسور است. او می کوشد تا ادعای مقدم بودن معرفت دینی بر معرفت اخلاقی و وابستگی دومی به اولی را انکار کند.
در این پژوهش با برشمردن نظریاتی که دین را وابسته به اخلاق و در نتیجه اخلاق را عرفی می انگارند، به تحلیل و نقد دیدگاه اخلاق عرفی عادل ضاهر خواهیم پرداخت.