مقاله عنوان فارسی: عرفان و راه برون رفت از بحران سیاسی در اندیشه سیاسی قطب الدین نیریزی (عنوان عربی: العرفان وسبیل الخلاص من الأزمه السیاسیه فی الفکر السیاسی لقطب الدین النیریزی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: عرفان و راه برون رفت از بحران سیاسی در اندیشه سیاسی قطب الدین نیریزی (عنوان عربی: العرفان وسبیل الخلاص من الأزمه السیاسیه فی الفکر السیاسی لقطب الدین النیریزی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نیریزی
مقاله اندیشه سیاسی
مقاله عهدنامه مالک
مقاله ذهبیه
مقاله سیاست
مقاله ریاست (کلیدواژه عربی: النیریزی
مقاله الفکر السیاسی
مقاله عهد الإمام علی (ع) لمالک الأشتر
مقاله الذهبیه
مقاله السیاسه
مقاله الرئاسه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی مهربانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خسروپناه عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«سیدقطب الدین محمد نیریزی شیرازی» از مهم ترین و تاثیرگذارترین اندیشمندان سیاسی اواخر دوره صفویه است که متاسفانه تا کنون از اندیشه های سیاسی وی، غفلت شده است. به نظر می رسد یکی از دلایل غفلت از اندیشه های سیاسی «نیریزی»، جایگاه رفیع وی در تاریخ عرفان شیعی و بیشتر نگاه به این بعد او باشد. ما در این مقاله به اندیشه های سیاسی نیریزی به مثابه یکی از نمایندگان اصلی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران می پردازیم و اثبات خواهیم کرد که نیریزی، چگونه از مبانی عرفانی و شرایط اجتماعی دوران صفویان در آخرین سال های حکومت این خاندان، سنخی از اندیشه سیاسی را عرضه می کند؛ سنخی که دارای دو رکن اساسی مبانی دینی و قواعد مبتنی بر حقوق مردم است.