مقاله عنوان فارسی: طراحی الگوی «دولت» اسلامی با استفاده از آیات قرآنی (عنوان عربی: برمجه أطروحه الدوله الإسلامیه مستخدمه الآیات القرآنیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در آموزه های قرآنی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: طراحی الگوی «دولت» اسلامی با استفاده از آیات قرآنی (عنوان عربی: برمجه أطروحه الدوله الإسلامیه مستخدمه الآیات القرآنیه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قرآن
مقاله دولت
مقاله حکم
مقاله اطاعت
مقاله عهد (کلیدواژه عربی: القرآن
مقاله الدوله
مقاله الحکم
مقاله الإطاعه
مقاله العهد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ طبسی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهیت مفهوم دولت از منظر قرآن دربرگیرنده دو عنصر «امر و حکم» و «فرمانبری و پذیرش» بوده و از ارتباط آن دو با عنوان «عهد» و «میثاق» که بین انسان و خداوند وجود دارد یاد می شود. با این مبنا که پذیرش انسان و اراده او برای قبول «حکم» خداوند شرط لازم تحقق دولت و جامعه است. قرآن برای جوامع انسانی میثاق هایی را ذکر می کند که مبنای اطاعت انسان ها از خداوند، پیامبران و اولو الامر در حوزه فردی و اجتماعی است.
نگارندگان در این مقاله تلاش می کنند تا ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با ماهیت دولت، عهده داران و نحوه ظهور آن، الگوی دولت در جامعه اسلامی را با رویکرد قرآنی طراحی کرده و در نهایت آن را پیش روی حکومت مداران قرار داده تا زمینه را برای تشکیل دولت اسلامی محقق سازند.