مقاله عنوان فارسی: صفات فرابشری امامان معصوم (ع) (عنوان عربی: الصفات فوق البشریه للأئمه المعصومین (ع)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۱۶۳ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: صفات فرابشری امامان معصوم (ع) (عنوان عربی: الصفات فوق البشریه للأئمه المعصومین (ع))
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: صفات فرابشری
مقاله عالمان ابرار
مقاله امامان معصوم
مقاله غلات
مقاله امامت
مقاله مفوضه
مقاله مقصره (کلیدواژه عربی: الصفات فوق البشریه
مقاله العلماء الابرار
مقاله الأئمه المعصومین
مقاله الغلاه
مقاله الإمامه
مقاله المفوضه
مقاله المقصره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدمحمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اهل بیت و ائمه (ع) نزد مسلمانان به ویژه شیعیان از جایگاه خاصی برخوردارند؛ از این رو، شناخت ائمه وصفات آنان همواره از مباحث مهم متکلمان و محدثان بوده است. گروهی در این راه با انگیزه های گوناگون، ائمه‰ را از جایگاه خود فراتر بردند و در تاریخ به عنوان غالیان شناخته شدند، در مقابل، گروهی دیگر کوتاهی نموده و آنان را در حد عالمان پرهیزگار (نه امامان معصوم) پایین آوردند و مدعی شدند که هر فضیلت و صفت ویژه ای که برای ائمه (ع) گفته شده است، دستاورد غالیان بوده است.
در این نوشتار به واکاوی این مساله پرداختیم. در این راه، نخست معناشناسی امامت از دیدگاه شیعه و سنی را بررسی نموده، سپس نظریه «علمای ابرار» و نظریه مقابل (امامان معصوم) را تبیین کرده ایم و در پایان با بررسی آیاتی مثل آیه امامت، عصمت، ولایت و روایاتی مثل حدیث ثقلین، حدیث سفینه و استشهاد به سخن ائمه (ع) به این امر دست یافته ایم که حتی اگر به فرض، برخی روایات مربوط به صفات فرابشری ائمه (ع) را ساخته و پرداخته غلات بدانیم، آیات، روایات و شواهد خدشه ناپذیری نیز وجود دارد که چنین صفاتی را ثابت می کند.