مقاله عنوان فارسی: شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی (عنوان عربی: الشوری الفقهیه أو الفتوی المشوریه فی استنباط الأحکام الشرعیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی (عنوان عربی: الشوری الفقهیه أو الفتوی المشوریه فی استنباط الأحکام الشرعیه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شورای فقهی
مقاله فقیهان
مقاله احکام شرعی
مقاله امارات (کلیدواژه عربی: الشوری الفقهیه
مقاله الفقهاء
مقاله الأحکام الشرعیه
مقاله الأمارات)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی خوشکار محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی»، یکی از مباحثی است که در پاره ای از محافل علمی، مورد بحث قرار می گیرد و هدف از آن استنباط احکام فقهی، توسط جمعی از فقیهان می باشد. در این مقاله کوشیده ایم که «شورای فقهی» را به مثابه یک «اماره» بنگریم و کلیه ادله ای را که می تواند پشتوانه آن قرار گیرد، مورد رصد و کنکاش قرار دهیم. شورای فقهی، در این مقاله بر اساس آراء مختلفی که از سوی دانشمندان علم اصول فقه در تصحیح جعل اماره، بیان گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.