مقاله عنوان فارسی: شواهد روان شناختی و عصب شناختی بر تجلی نقصان ادراک خود و دیگران در غیبت (عنوان عربی: الشواهد النفسیه والعصبیه لتجلی نقص الادراک عند الشخص والآخرین فی الغیبه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: شواهد روان شناختی و عصب شناختی بر تجلی نقصان ادراک خود و دیگران در غیبت (عنوان عربی: الشواهد النفسیه والعصبیه لتجلی نقص الادراک عند الشخص والآخرین فی الغیبه)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه های فارسی: غیبت
مقاله ادراک خود
مقاله ادراک دیگران (کلیدواژه عربی: الغیبه
مقاله ادراک الذات
مقاله ادراک الآخرین
مقاله علم الأعصاب)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: قابضی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تصور افراد از خود و نحوه ادراک خود، بر برداشت آنها از دیگران بسیار اثرگذار است. در مطالعه حاضر، متون رشته های روان شناسی و عصب شناسی مورد بررسی قرار گرفته و غیبت بر اساس خود طرح واره، تایید خویشتن و اثر برتر از میانگین و نقش آنها در ادراک دیگران تشریح شده است. سپس ارتباط این سازه با رفتار غیبت کردن بیان شده و غیبت با مبانی عصبی شبکه نورون های آینه ای و تقلید تبیین شده است. بر اساس یافته های این پژوهش با کمک مطالعات مداخله ای آتی می توان از طریق کسب آگاهی دقیق از نقاط قوت و ضعف خود و همچنین با استفاده از سیستم عصبی بازدارنده تقلید، از بروز غیبت پیشگیری نمود.