مقاله عنوان فارسی: شناسایی مبانی نظری گفتمان اسلامی توسعه با محوریت آموزه های دینی و اندیشه های سیاسی امام خمینی (قدس سره) (عنوان عربی: دراسه المبادئ النظریه للخطاب الإسلامی فی التنمیه علی أساس التعالیم الدینیه و فکر الإمام الخمینی السیاسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های سیاست اسلامی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: شناسایی مبانی نظری گفتمان اسلامی توسعه با محوریت آموزه های دینی و اندیشه های سیاسی امام خمینی (قدس سره) (عنوان عربی: دراسه المبادئ النظریه للخطاب الإسلامی فی التنمیه علی أساس التعالیم الدینیه و فکر الإمام الخمینی السیاسی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: توسعه
مقاله گفتمان اسلامی
مقاله امام خمینی (قدس سره)
مقاله منافع ملی
مقاله آموزه های دینی (کلیدواژه عربی: التنمیه
مقاله الخطاب الإسلامی
مقاله الإمام الخمینی
مقاله المصالح الوطنیه
مقاله التعالیم الدینیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
کاربست گفتمان غربی توسعه در کشورهای مسلمان نتایجی ناگوار در پی داشته، که از آن جمله تردید مسلمانان بر سر دوراهی های متعدد و نوین توسعه بوده است، اما بابی که اسلام در رویارویی با نظریه های معاصر غربی توسعه می گشاید چیست (سوال)؟ گفتمان اسلامی توسعه، با اثرپذیری از تحولات تاریخ اسلام و جنبش های اصلاح دینی، با محوریت آموزه های اسلامی و اندیشه های سیاسی امام خمینی (قدس سره)، راهی نو فراروی مسلمانان گشوده است (فرضیه)، که بررسی آن در پرتو توجه به وحدت دینی، پیوستگی اسلامی و منافع ملی و نیز تاثیر آن بر تولید و تداوم توسعه میسر است (روش).
در مقاله حاضر کوشیده ایم ثابت کنیم که گفتمان اسلامی توسعه در مبانی نظری و عملی خود از استحکام لازم برخوردار است (هدف). همچنین، نتیجه گرفته ایم که لزوم عزم عمومی برای پیاده سازی گفتمان اسلامی، ضرورت تاسیس نهادهای مدنی مناسب و فعال در این راه و نیز اهتمام مردم به ارزش های دینی پیش نیاز دستیابی به توسعه به شمار می آید (یافته ها).