مقاله عنوان فارسی: شرعیت حکم حکومتی (عنوان عربی: شرعیه الحکم الحکومی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: شرعیت حکم حکومتی (عنوان عربی: شرعیه الحکم الحکومی)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حکم
مقاله حکم حکومتی
مقاله حکم شرعی
مقاله امام
مقاله فقیه (کلیدواژه عربی: الحکم
مقاله الحکم الحکومی
مقاله الحکم الشرعی
مقاله الإمام
مقاله الفقیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع به منظور اداره جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینه های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره صادر می کند. چنین حکمی، خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادله ای همچون آیه «افتراء» و آیه «اطیعوا اله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقا خواه از پیامبر (ص)، یا امام (ع) و یا ولی فقیه صادر شود شرعی ندانسته اند، اما به نظر می رسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.