مقاله عنوان فارسی: شرایط تحقق خیار غبن (عنوان عربی: شروط تثبت خیار الغبن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: شرایط تحقق خیار غبن (عنوان عربی: شروط تثبت خیار الغبن)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: خیار
مقاله تفاوت فاحش
مقاله جهل
مقاله غبن حادث (کلیدواژه عربی: الخیار
مقاله التفاوت الواضح
مقاله الجهل
مقاله الغبن الحادث)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری آق مشهدی فخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سام
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: معوض بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.