مقاله عنوان فارسی: شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های قرآن کریم (عنوان عربی: سمات الحضاره الإسلامیه مرکزه علی التعالیم الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در آموزه های قرآنی از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های قرآن کریم (عنوان عربی: سمات الحضاره الإسلامیه مرکزه علی التعالیم الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قرآن
مقاله جامعه مطلوب
مقاله شاخص
مقاله تمدن اسلامی
مقاله اقتدار (کلیدواژه عربی: القرآن
مقاله المجتمع المطلوب
مقاله المؤشر
مقاله الحضاره الإسلامیه
مقاله القدره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی روشن محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مبنای اصلی منظومه فکری اسلام در اداره جامعه بر خلاف دیگر مکتب ها، نه صرف آسایش بلکه «سعادت» و «کمال» است. در نگاه قرآنی، یکی از شاخص های جامعه آرمانی، فرزانگی مردم آن در بعد معرفت و حکمت و برخورداری از درکی عمیق و همه جانبه از همه حقایق هستی است؛ همچنان که داشتن فلسفه زندگی و ایمان به یک تکیه گاه اعتقادی معیاری دیگر در ساخت تمدن توحیدی و جامعه مطلوب اسلامی و تمایز بخش تمدن اسلامی از تمدن های غیر اسلامی است. سومین شاخص در تمدن اسلامی، بسط فضیلت های والای انسانی و ارزش های اخلاقی است و سر انجام آنکه برتری جامعه اسلامی در مظاهر مادی و برخورداری از اقتدار اقتصادی، صنعتی و دفاعی، از دیگر معیارهای تمدن در نگاه اسلامی ملاحظه می شود. نکته اساسی در تحلیل و ارزیابی این شاخص ها آن است که سهم و وزن اصلی در این میان به حوزه نرم افزار تعلق داشته و عناصر ذاتی یک جامعه مطلوب، پیشرفته و پوینده مسیر سعادت، بعد مغز افزار آن است و نه بعد سخت افزار آن. بدین روی در تاسیس تمدن نوین اسلامی که هدف نظام اسلامی و مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب است، آن چه در خور اهمیت اساسی است نگرشی استوار و متوازن و الهام یافته از اسلام و منابع اصیل اسلامی از سوی برنامه ریزان کلان کشور و ترسیم کنندگان نقشه این راه است.