مقاله عنوان فارسی: سینمای ایران و بازنمایی عناصر دینی؛ تحلیل گفتمان فیلم «اخراجی ها ۲» (عنوان عربی: السینما الإیرانیه وإعاده طرح العناصر الدینیه لتحلیل الخطاب فی فیلم (اخراجی ها ۲)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: سینمای ایران و بازنمایی عناصر دینی؛ تحلیل گفتمان فیلم «اخراجی ها ۲» (عنوان عربی: السینما الإیرانیه وإعاده طرح العناصر الدینیه لتحلیل الخطاب فی فیلم (اخراجی ها ۲))
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: دین
مقاله سینما
مقاله سیاست
مقاله فرهنگ
مقاله اخراجی ها ۲ (کلیدواژه عربی: الدین
مقاله السینما
مقاله السیاسه
مقاله الثقافه
مقاله اخراجی ها ۲)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی سیدعلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بنائی بنت الهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ترویج عناصر دینی یکی از اصول اولیه سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. دولت ها به مثابه اصلی ترین بازیگران عرصه اجرای سیاست گذاری، تلاش می کنند تا از طریق تدوین سیاست های راهبردی، سیاست های کلان فرهنگی را عملیاتی و اجرا کنند. ازاین رو، برون داد این فرایند، شاخص مناسبی برای آشکارسازی نگرش دولت ها در حوزه فرهنگ است. مساله اصلی که مطرح می شود این است که با توجه به این نگرش، عناصر دینی چگونه بازنمایی می شوند؟ بدین منظور، می توان با توجه به الگوی ارزیابی متوازن سیاست ها، از روش علمی استفاده کرد. روشی که در اینجا به کار گرفته می شود، روشی است مبتنی بر رویکرد برساخت گرای میشل فوکو و رویکرد نقش گرای مایکل هلیدی. طبق مدعای تحقیق، از طریق سازوکارهای زبان شناختی، می توان مبانی فکری برساخته گفتمان ها را آشکار ساخت. در نهایت، با استفاده از این روش، که در این مقاله با عنوان «روش تحلیل قدرت» ارائه می گردد، عنصر گفتار در فیلم سینمایی اخراجی ها ۲ بررسی می شود.