مقاله عنوان فارسی: سینمای ایران و ارزیابی ابعاد شخصیت مرد در آن براساس متون اسلامی بررسی فیلم «تسویه حساب» (عنوان عربی: سینما إیران، تقییم أبعاد شخصیه الرجل فیها علی أساس النصوص الإسلامیه (دراسه حول فلم «تسویه حساب»)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۳۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: سینمای ایران و ارزیابی ابعاد شخصیت مرد در آن براساس متون اسلامی بررسی فیلم «تسویه حساب» (عنوان عربی: سینما إیران، تقییم أبعاد شخصیه الرجل فیها علی أساس النصوص الإسلامیه (دراسه حول فلم «تسویه حساب»))
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اسلام
مقاله مرد
مقاله سینما
مقاله تسویه حساب
مقاله نشانه شناسی (کلیدواژه عربی: الإسلام
مقاله الرجل
مقاله السینما
مقاله فلم «تسویه حساب»
مقاله تشخیص العلامه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرف الدین سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی رفیع الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
سینما باید با نگاه معرفت شناختی براساس خاستگاه و مبانی برگرفته از فرهنگ اسلامی به ارائه الگوی مناسب از شخصیت مرد یا زن بپردازد. این مقاله ضمن بررسی نظریات موجود درباره ارتباط مردان و زنان و نظریه حاکمیت مردان، برابری مردان و زنان، نظریه «تفاوت»، به طرح نظریه «مکملیت»، و ارتباط این نظریات با سینما می پردازد. سپس با بررسی شخصیت مرد در اسلام، ویژگی های مطلوب مردان را از آیات و روایات جمع آوری کرده است. در ادامه، به بررسی شخصیت مرد در فیلم سینمایی «تسویه حساب»، با روش «تحلیل روایت» و «تحلیل رمزگان» جان فیسک پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های شخصیت مرد در اسلام و تطبیق آن با فیلم سینمایی مزبور است. به نظر می رسد، ویژگی هایی که در این فیلم برای شخصیت مرد بیان شده، نه تنها با فرهنگ اسلامی مطابقت ندارد، بلکه بعکس آن است و الگو های غیرخودی در آن نقش دارد.