مقاله عنوان فارسی: سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران (عنوان عربی: أسعد الکعبی المسیره التکاملیه لتطبیق ولایه الفقیه فی تأریخ إیران المعاصر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حکومت اسلامی از صفحه ۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران (عنوان عربی: أسعد الکعبی المسیره التکاملیه لتطبیق ولایه الفقیه فی تأریخ إیران المعاصر)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ولایت فقیه
مقاله نیابت عامه
مقاله فقها
مقاله حکومت
مقاله علما
مقاله سلطان (کلیدواژه عربی: القرآن الکریم
مقاله الحکومه الإسلامیه
مقاله المنافقون
مقاله النفاق السیاسی
مقاله الظاهره السیاسیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ولایت فقیه و نیابت عامه فقها و نیابت خاصه اصحاب، از عصر ائمه در کلام و سیره عملی آنها جریان داشته است. در عصر غیبت نیز در کتاب های مختلف فقهی بحث ولایت و نیابت عامه فقها مطرح شده است. سوال اصلی این تحقیق آن است که تحقق عملی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه بوده است؟ آیا ولایت فقیه در مقام عمل، فقط در دوران جمهوری اسلامی اجرا شد یا سابقه تاریخی هم دارد؟ برای پاسخ به این سوال به بررسی تاریخی این مساله در دوران معاصر که دوران حاکمیت سلاطین شیعه بوده، پرداخته ایم و میزان حضور عینی و عملی فقها در حکومت و اعمال ولایت آنها را بررسی کرده ایم. فرضیه این تحقیق آن است که از زمان ظهور صفویه تا تاسیس نظام جمهوری اسلامی، به دلیل شکل گیری حکومت شیعه و رسمیت تشیع، فقهای شیعه بسیار بیشتر از گذشته در حد مقدور به اعمال ولایت پرداخته اند و مناصب حکومتی فقیه را بر عهده گرفته اند. هر چه از دوره صفویه به دوران جمهوری اسلامی نزدیک تر می شویم این قدر مقدور، افزایش یافته و مناصب بر عهده گرفته شده توسط فقها بیشتر شده تا اینکه در نظام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و به طور رسمی، ساختار حکومت بر مبنای ولایت فقیه طراحی شده و مقام اول رسمی مملکت، شخص ولی فقیه قرار داده شده است.