مقاله عنوان فارسی: سیر تاریخی استفاده از عنوان «مهدی» در نگاه اسلام شناسان غربی (عنوان عربی: المنهجیه التاریخیه للإستفاده من عنوان (المهدی) من وجهه نظر إسلامیه – غربیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در انتظار موعود از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: سیر تاریخی استفاده از عنوان «مهدی» در نگاه اسلام شناسان غربی (عنوان عربی: المنهجیه التاریخیه للإستفاده من عنوان (المهدی) من وجهه نظر إسلامیه – غربیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مهدی
مقاله مهدویت
مقاله سیر تاریخی
مقاله دایره المعارف
مقاله اسلام شناسان غربی (کلیدواژه عربی: المهدی
مقاله المهدویه
مقاله المنهجیه التاریخیه
مقاله الموسوعه
مقاله المستشرقون الغربیون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت حمید
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزی لک غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از آن جا که اعتقاد به مهدی موعود، همزاد اسلام بوده و بارزترین تجلی را در بشارت های پیامبر ص داشته است؛ فرقه های اسلامی در پذیرش آن اتفاق نظر دارند. بدیهی است سو استفاده برخی از مدعیان که نوعا برای کسب قدرت و مشروعیت، به این آموزه دینی اصیل تمسک جسته اند، نباید به عنوان دلیلی بر نادرستی اصل مهدویت تلقی شود. متاسفانه بیش تر مستشرقین، توان تفکیک میان حقیقت مهدویت و سو استفاده های صورت گرفته از آن را نداشته و در پژوهش های تاریخی خود، این دو را به هم آمیخته اند.البته این موضوع تا حدی طبیعی است؛ زیرا کم نبوده اند کسانی که در طول تاریخ، سخن از مهدویت گفته و آن را در جهت مقاصد خود به کار بسته اند؛ به گونه ای که مستشرقین به این ذهنیت رسیده اند که این بحث پیش از آن که یک واقعیت باشد، دسیسه و بهانه ای در دست معترضین و مخالفین سیاسی بوده است. مقاله پیش رو کوشیده است با بررسی و نقد برخی اظهارات اسلام شناسان غربی، که در دایره المعارف های معتبر درج گردیده، در جهت رفع ابهامات و تصحیح نگرش آنان اقدام کند.