مقاله عنوان فارسی: سیاست خارجی نوین ترکیه و تهدیدهای امنیتی فراروی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: السیاسه الخارجیه الجدیده لترکیا و التهدیدات الأمنیه الماثله أمام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: سیاست خارجی نوین ترکیه و تهدیدهای امنیتی فراروی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: السیاسه الخارجیه الجدیده لترکیا و التهدیدات الأمنیه الماثله أمام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ایران
مقاله ترکیه
مقاله بیداری اسلامی
مقاله سامانه دفاع موشکی
مقاله سیاست خارجی (کلیدواژه عربی: إیران
مقاله ترکیا
مقاله الصحوه الإسلامیه
مقاله منظومه الدرع الصاروخی
مقاله السیاسه الخارجیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودنیا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روابط جمهوری اسلامی ایران با ترکیه از سال ۲۰۰۲ پس از به قدرت رسیدن اسلام گرایان به رهبری حزب عدالت و توسعه وارد مرحله ای جدید شد که از آن به بهار روابط دو کشور یاد می شود. اما به نظر می رسد تحولات اخیر در خاورمیانه روابط دو کشور را با چالش هایی مواجه کرده است. لذا مقاله حاضر تلاش دارد مولفه های تغییر سیاست آنکارا را با توجه به تئوری سازه انگاری تحلیل کند و پیامدهای آن را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد. یافته های پژوهش موید این فرض است که عمده ترین چالش ها در روابط ایران و ترکیه حول سه موضوع متمرکز شده است: تحولات سوریه، جریان موسوم به بیداری اسلامی و استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه. عامل سوم بیشترین تاثیر را در روابط دو کشور داشته است، زیرا بر خلاف عوامل پیشین، تهدید مستقیمی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی همراه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.