مقاله عنوان فارسی: سنت علمی در تمدن اسلامی (عنوان عربی: السنه و الاسلوب العلمی فی الحضاره الاسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۷۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: سنت علمی در تمدن اسلامی (عنوان عربی: السنه و الاسلوب العلمی فی الحضاره الاسلامیه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تمدن اسلامی
مقاله اصول و قواعد علمی
مقاله سنت علمی
مقاله نظام علمی
مقاله تاریخ تمدن (کلیدواژه عربی: الحضاره الاسلامیه
مقاله المبادی و القواعد العلمیه
مقاله السنه االعلمیه
مقاله النظام العلمی
مقاله تاریخ الحضاره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تمدن اسلامی به اذعان مورخان علم منشا بسیاری از تحولات علمی و فناورانه کنونی و قرن ها هدایتگر مبدع فعالیت های علمی بوده است. پرسش اساسی آن است که نظام علمی حاکم بر تمدن اسلامی از چه ویژگی هایی برخوردار بوده که توانسته خود را به عنوان کانون پیشرو و درون زای دانش به جهانیان معرفی کند. پاسخ در سنت مترقی دانشمندان مسلمان در کسب معرفت علمی نهفته است. روش ها و قواعدی که بر اساس آن به کسب معرفت می پرداختند و سنت هایی که در نظام تعلیم و تحقیق تمدن اسلامی ریشه دوانده بود و همچنان بروز، معتبر و قابل استفاده در نحوه دستیابی به دانش اصیل، شیوه گسترش مرزهای علوم و پدیدآوری حوزه های جدید علمی است. این مقاله، اصولی را معرفی می کند که شاکله اصلی سنت علمی در تمدن اسلامی را تشکیل داده است. بخشی از مباحث «سنت علمی» در مقوله «روش علمی» در تمدن اسلامی قرار می گیرد که زمینه را برای گسترش و تعمیق بحث فراهم می آورد.