مقاله عنوان فارسی: سبک زندگی به عنوان شاخصی برای ارزیابی سطح ایمان (عنوان عربی: منهج الحیاه کمؤشر علی تقییم مستوی الإیمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: سبک زندگی به عنوان شاخصی برای ارزیابی سطح ایمان (عنوان عربی: منهج الحیاه کمؤشر علی تقییم مستوی الإیمان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سبک زندگی
مقاله دینداری
مقاله ایمان
مقاله سطح ایمان
مقاله شاخص دینداری (کلیدواژه عربی: منهج الحیاه
مقاله التدین
مقاله الإیمان
مقاله مستوی الإیمان
مقاله مؤشر التدین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی احمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«سبک زندگی» از اصطلاحات نسبتا جدید علمی است که با رویکردهای گوناگونی تعریف شده است. به نظر می رسد، بهترین و جامع ترین آنها، رویکرد دین شناسانه است. بر اساس این رویکرد سبک زندگی، مجموعه ای از رفتارهای سازمان یافته است که متاثر از باورها و ارزش های پذیرفته شده، و همچنین متناسب با امیال و خواسته های فردی و شرایط اجتماعی، وجهه غالب رفتاری یک فرد یا گروهی از افراد شده اند. سبک زندگی جنبه بیانگرانه و نمادین دارد. نمود خارجی هویت باطنی و ابعاد ناپیدای هویت فردی و جمعی است. بر این اساس، می توان از سبک زندگی به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت ایمان افراد و جوامع استفاده کرد. این حقیقت در آیات و روایات فراوانی مورد تاکید قرار گرفته است. ناهماهنگی میان ایمان و سبک زندگی افراد و یا تفاوت سبک های زندگی علی رغم وحدت باورها و ارزش ها، علل و عوامل مختلفی دارد: ذومراتب بودن ایمان، تنوع غرایز و امیال و تاثیرگذاری آنها در گزینش های افراد، تاثیرپذیری سبک زندگی از شرایط اقلیمی و اجتماعی و یا فقدان نهادهای اجتماعی متناسب با باورها و ارزش ها، بخشی از این عوامل اند.